Текст песни H.O.S.T – Prelud

Prelud текст песни
H.O.S.T


Əvvəlcə Allahdan həyat istədim

O mənə qaranlığı verdi

Sonra Allahdan işıq istədim

Həmin gün mən doğuldum

Amma bu işıq çox parlaq oldu

Və mən qorxdum,ağlamağa başladım

Allaha yalvardım ki,məni qorusun

Elə həmin dəqiqə anam məni qucaqladı

Və mən sakitləşdim,sonra Allaha şükür
elədim

Onda Allah mənim gözlərimi açdı

Başladım gülməyə,sonra
böyüməyə

Hər kəs kim,və bir gün,bir gün

Allahdan xoşbəxtlik istədim

Amma səs gəlmədi

Yenə dua etdim,yenə də xoşbəxtlik
gəlmədi

Onda anladım ki,xoşbəxtliyimi özüm tapmalıyam


Və başladım axtarmağa

Gücdə,şöhrətdə,qızılda,kitab
da,elmdə

Hər yeri gəzdim,dolaşdım

Hər kəsdən soruşdum

Amma hər dəfə insanlar mənə səhv yolu
göstərdilər

Və hər dəfə xoşbəxtlik
sandığım qapıları

Var gücümlə döyəndə

Qapıları açan olmadı

Açılanlarda da xoşbəxtlik olmadı

Tapa bilmədim və yorulub başladım qayıtmağa

Yolda qoca,müdrik bir dərvişlə rastlaşdım

Və dedim : Xoşbəxtlik yoxdu

O isə dedi : Sən onu qıraqda axtarırdın

Amma xoşbəxtlik sənin içindədir

Mən inanmadım,onda dərviş əlimi
götürdü

Və sinəmə qoydu

Dedi : Qulaq as,döyüntünü eşidirsən

Bu sənin xoşbəxtliyindir qapını döyür


Elə isə aç qapını...İllər keçər ağrılar bir gün
mənə yuxu kimi gələr unudular

Hər acı,hər kin düşmənlər olar
uşaqlıq dostu

Ya da uzaq tanış,dalaş-barış

Hər nağılın sonu başqa bir
nağılın başlanğıcı

Dəyişmir heçnə,dəyişən bircə
divar təqvimimdəki yarpaqlar

Mən sularda tənha dənizçi,sən toruma
düşmüş qızıl balıq

Həyat sınıx-salxağ bir körpü,ciynimdə
çuxan,ayaqlarda çarıq

Gedirəm neçə qəlbim yurdundan qovuldum
düşmən kimi

Neçə qəlbə dəvət aldım
getmədim yaşadım gördüm mən insan kimi

Kitab arası qurudulmuş kəpənəylər kimi

Neçə ölü gözəllik məni
aldatdı

Elə gün oldu ölünü də
güldürdü

Elə gün oldu təlxəyi ağlatdı

Əhsən deyib güzgüdə əksimə
güc verdim

Mənə ruh verdiki yenidən qalxım

Yenidən qalxdım,ayaqlarımın üstündə
özüm durmuşam

Bugündə mən bitmiş bir payız kimi

Birinci qarın həsrətində

Küləylərimi şimaldan saldım

Buz şəhzadəm qismətimdə

Kaş bir günü qeybətsiz başa vuraq

Kaş bir gecə kabussuz yata bilək

Kaş vurulaq,sevilək sevgisi bitəndə

Biz də sevgini keçmişə ata bilək

Əl verin mənə dar günə xilasgar ip verin

Məni içimdən alacaq yol verin

Mənə yoldaşı çox olan dost verin

Məni qardaş çağıracaq gün verin

Mənə dünəndan fərqli güc verin
gücsüzləri qoruyum

Söz verin mənə qəlbinizdəki qorxu
bataqlığı bir gün qurucacaq

Dən verin ağ göyərçinlərə
pəncərələrinizə dadansınlar

İmkan verin içinizdəki tələlər
qəfəslər parçalansınlar

Azadlıq qarışsın qoy hər
nəfəsə hər ürək alovlansın

Bugün elə bir şey edin ki,bir ildə on ildə
keçsədə yadda qalsın...