Текст песни H.O.S.T – Buza Donecem

Тексты песен H.O.S.T Buza Donecem

Buza Donecem текст песни
H.O.S.T


Bir gün buza dönəcəm,bir gün qaçacam ataraq
keçmişə günəşi

Bir gün səsə dönəcəm,hər
qulağa qonaq gedəcəm qalacam qonaq əbədi

Mən oda dönəcəm,düşməni
yandırıb dostu şaxtada isidəcəm

Mən bir gün pula dönəcəm,sevəcək
hamı məni olacaq hörmətim

Mən bir gün körpüyə
dönəcəm,birləşdirəcəm topa-topa
ayrı düşən millətə

Mən sona dönəcəm,əvvəlimi sonumda
tapdım yenə da sonum əvvəlim

Şeytana dönəcəm,çıxacam üzə
məni görən inanacaq ki Allah da var

Qışa dönəcəm,yaza
dönəcəm,yay dönəcəm,payız olacam

Mən bir gün rüşvətə
dönəcəm,biləcəm-kimin cibindən kimin
cibinə gedirəm

Cənnətə
dönəcəm,çoxlarının bu dünyada olacam
tək ümidi

Bayrağa dönəcəm,mən yerə
düşməmiş təslim olmaz hələ
irəli

Caynağa dönəcəm,qoy dəsta-dəsta canavarlar
üstümə gəlsinMən hava olacam,oda dönəcəm,suya
dönəcəm,sonda da qara torpaq

Gün əriyəcək,gecə
keçəcək,oda bitəcək amma qalacam unudulmaz

Mən hava olacam,oda dönəcəm,suya
dönəcəm,sonda da qara torpaq

Gün əriyəcək,gecə
keçəcək,oda bitəcək amma qalacam unudulmazMən tarixə dönəcəm,bircə
səhifəm dəyişdirəcək bütün
kitabın nəticəsin

Orduya dönəcəm,bax mənə bax bizə gör
nə qədər gənc yanımıza gəlir

Qalxana dönəcəm,hə döyüşdə
düşmənlərimizi çıxarıb aradan

Elxana dönəcəm,ancaq vəsiqədə qalan
hər yerdə mən olacam Qaraqan

Sevgiyə dönəcəm,yayı çəkib oxu atacam
bir sevgi min ürəyə batacaq

Ağrıya dönəcəm,neçə piyli
qarın öz qızılının içində
batacaq

Qatilə dönəcəm,birinci
öldürəcəm nəfsimi sonra şeytanı

Sahilə dönəcəm,uca dalğalarla mən
sığallayacam ünvanımı

İnsana dönəcəm,insana dönməyim ən
çətin iş olacaq deyəsən

Üsyana dönəcəm,öz içimizi
dəyişdirəcək bir üsyana
dönəcəm

Səyyaha dönəcəm,mən axtaracam dünyada
ən təmiz ölkəni

Çox yeri gəzəcəm,gəzib
görəcəm,son yenə Azərbaycana
dönəcəm

Mən hava olacam,oda dönəcəm,suya
dönəcəm,sonda da qara torpaq

Gün əriyəcək,gecə
keçəcək,oda bitəcək amma qalacam unudulmaz

Mən hava olacam,oda dönəcəm,suya
dönəcəm,sonda da qara torpaq

Gün əriyəcək,gecə
keçəcək,oda bitəcək amma qalacam unudulmaz.