Текст песни H.O.S.T – H.O.S.T

H.O.S.T текст песни
H.O.S.T


Hava Od Su Torpaq

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açilsin

Tamaşa başlasin

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә

Hava Od Su Torpaq

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açildi

Qarşila HOST Alliance

Kimlәrә dost, kimә faciyәӘllәri qaldirin – dörd tәrәfdәn
hücum vәzәfi güllәlәr gәlir

Әllәri qaldirin – şirin yuxu qurtardi, bala,
üstüvә kölgәlәr gәlir

Әllәri qaldirin – rapimizin iyinә ac
şәhәrlәr, ölkәlәr
gәlir

Әllәri qaldirin – kor xoşbәxtlәr
cәnnәtivizә qarğalar gәlir

Әllәri qaldirin

Bir yox, üç yox, beş yox, on yox

Sayimiz artir, siralarimiza son yox

Monoton yox, plagiyatux

Önümüzü tuta bilәcәk barikatux

Әllәri qaldirin

Oh, mәnәm, ice

Partla ishiq bir saniyә (Jesus Christ!)

Köhnә disklarin hamisini yandirin, sindirin

Әllәri qaldirinI’ll explain: you all homies, the war is a hustle

You gotta figure it out, or it gonna take a hella disaster

This my rap, everlasting

No words can be after

All I need – put your hands up now

After that we gonna start this

They say I’m gangsta, but I ain’t satisfied with my life

All that money, cars, clother ain’t classified with my life

You say I’m intelligent, I’m doin the shit in my mood

They call me “royal”, so I have some respect in my hood

( ! ) fights in our blocks, have a job and then relax

Put our clips and our claxons, all we do – we just rap

In this map we are free, and you stop abruptly

Girls take whatever and love it

Look at our face and laugh at it

We let them go on laughing, don’t matter what they doin

We are involved in our job, you see it and we prove it

See us we screaming “Ooh, wee”

Seeing as H.O.S.T Baku Klan

And homies, you ain’t know what they gonna beHava Od Su Torpaq

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açilsin

Tamaşa başlasin

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә

Hava Od Su Torpaq

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açildi

Qarşila HOST Alliance

Kimlәrә dost, kimә faciyәHava Od Su Torpaqla açildi gözlәr

Baxin gözümüzә, od saçir bu gözlәr


Parça-parça, әllәr yumuruq oldu

Ürәyә qorxu, bu gecәlәrdә qorxulu yuxu
oldu

Yaxşilara dost, pislәrә düşmәn

Belә keyfiyyәt hәlә düşmәn

Rap körpәz, HOST körpü

Ol sәssiz, sizin kimisini sәhnәdә çox
gördük

Bir say sәkkiz, hansi MC yaxşi, hansi MC pis

HOST qoyacaq biz rapin tarixinә

Bizimki silinmәz sizi rapin tarixinә

Qalxdiq pillә-pillә

Zilә kobudlaşdi qafiyә

Mәnәm HOST, mәnәm Baku Klan

Dahiyәm, hәm saniyәm daha dәyәrli vaxtim

Mәnәm rap, rapimin dalinda HOST qatardiQaç, uç, çix özundәn

HOST sәhnәdә partlar bugündә rap

Sifәtә şillә olmasin deyә qaldirin
әllәri vә tutun әlimdәn

Bir alti dünyada mәsgәnim, әsgәrim

Hәr sözüm, ordularin treklәri

Masan alt-üstәdә bilmәz heçkәs

Sәhnәdә sәkkiz sәrkәrdәni

Әllәriniz kәsik-küsük

Üz-gözünüz әzik-büzük

Kim keçәcәk?

Bir gün rubikonu görsәn de mәnә
üzüb-büzüb

HOST divardi, kәrpiçlәri kәllәlәr

Düzüb divara istәdiyini güllәlәr

Kәlmәlәr kimi özünü
gәtirәr

Kimlәrin ürәyini silkәlәrHava Od Su Torpaq

Mәnim cismim, sәnin ruhun

Mәnim hisslәrimi maddilәşdirdim

Әl vur hisslәrimә toxun mәnim

Bu dәfә seçim hüququn yoxdu

Fikirlәşmә, dinlә sәtrime qulsan

Onu zülmәtin şuari qәbul etdiy

Әvvәlin sәnin, sonum mәnimHava Od Su Torpaq

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açilsin

Tamaşa başlasin

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә

Hava Od Su Torpaq

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açildi

Qarşila HOST Alliance

Kimlәrә dost, kimә faciyә