Текст песни Scars On Broadway – Cute Machines

Cute Machines текст песни
Scars On Broadway


Cute machines that I love
Cute machines, I can't get enough
Cute machines that I love
Cute machines, I can't get enough

Ooooooooooooohhhhhhhh......

They go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
go...

Cute machines that I love
Cute machines, I can't get enough
Cute machines that I love
Cute machines, I can't get enough

Ooooooooooooohhhhhhhh......

They go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
go...

Cute machines that I love
Cute machines, I can't get enough
Cute machines that I love
Cute machines, I can't get enough

Ooooooooooooohhhhhhhh......