Текст песни Enya – Deora Ar Mo Chori

Тексты песен Enya Deora Ar Mo Chori

Deora Ar Mo Chori текст песни
Enya


Ba dheas an lб go oнche
Na glуrtha binne i mo thaobh
'S aoibhneas i gach бit gan gruaim
Бthas ar mo chroн go deo
He-a-ro
He-a-o-ro

Ma shiъlaim у na laetha beo
An ghrian 's an ghealach ar mo chъl
Nil uaim ach smaointe у mo shaoil
Deora ar mo chroн go brуn
He-a-ro
He-a-ro
He-a-o-ro