Текст песни Шахзода – Sevgi bor

Sevgi bor текст песни
Шахзода


Йук…. юрагингда севги йук….
Йук….кузларингда ишонч йук!
Айт! Ким килди хафа, жоним?!
Йук! Куз ёшинг тукма!

П-в:

Севги бор, дунёда ишон!
Аммо, у топилмас осон…
Севги бор, дунёда ишон!
Сени у, излайди хамон!

Сен, ачинмагин хаётингдан!
Тенг сени калбинг самоларга!
Йук! Кузларингда армон булмасин!
Бор хаётингда, бахтинг бор булсин!

П-в:

Севги бор, дунёда ишон!
Аммо, у топилмас осон…
Севги бор, дунёда ишон!
Сени у, излайди хамон!