Текст песни Шахзода – Sensiz kelmas bahorim

Тексты песен Шахзода Sensiz kelmas bahorim

Sensiz kelmas bahorim текст песни
Шахзода


Бир куришда хаёлим олдинг
Нозик калбимни жарохатладинг,
Юрагимни сенга бахш этай
Илк севганим сен узинг булдинг!
Сенсиз йукдир оромим,
Сенсиз келмас бахорим,
Сенсиз ухшамас куйим!

П-в:

Кечалари сени уйлайман,
Кечалари сени кумсайман,
Севаман!

Олисларга нигох интизор.
Айрилик бу канчалар азоб,
Зимистонга айланир бахор,
Кайта колгин, колмади мадор!
Сенсиз йукдир оромим,
Сенсиз келмас бахорим,
Сенсиз ухшамас куйим!

П-в:
Кечалари сени уйлайман,
Кечалари сени кумсайман,
Севаман!