Текст песни Шахзода – Kimga

Kimga текст песни
Шахзода


Гузалликка алданмагин
Ёнинга кара,
Елгонларга беркинмагин,
Иймонга таян!
Якинингдан узга кимга
Керакмисан бил….
Асраб авайла бахтингни
Мехрингни бергин!

П-в:
Кимга, зор булидинг дустим?!
Кимга хо булдинг дустим?!
Кулингдаги бахт кушингни кадирламадинг,
Вафодор еринг мехрини кимга алишдинг?!

Елгиз колдим орзуларда
Хасратда калбим ,
Унут деб сени узимга
Куяди тилим,
Карама, кузларим энди
Куз ёшлар тукмас!
Тилагим армонда колгин
Мехрга туймай…