Текст песни Шахзода – Jonginam

Jonginam текст песни
Шахзода


Ёнгинангда куш мисоли
Куйлагим келади,
Гуё ойдек йулларингни
Ёритгим келади!
Афсус чекма жоним
Бирги буламиз биз
Калбим торин чалиб,
Чорлайман севгимиз!

п-в:

Жонгинам,
Боргинам,
Ёру-вафодорим сенсан!
Мехримсан,
Куйимсан,
Ёлгиз ягонам узингсан!

Юзларингдан буса олиб
Шамол булиб учай,
Хижронингда азоб чексам,
Калбинг гуё сезгай!
Самога элт кунглим
Бегубор орзуни,
Юракдан севганим
Кол абад мен билан!

П-в:

Жонгинам,
Боргинам,
Ёру-вафодорим сенсан!
Мехримсан,
Куйимсан,
Ёлгиз ягонам узингсан!