Текст песни Дети Пикассо – Яман

Яман текст песни
Дети Пикассо


Ой-ей-ей-ей,
Поцэхэс мэнац,
Кахворн эгав кахэц у гэнац.
Яман, яман,
Поцэхэс мэнац,
Кахворн эгав тапэц у гэнац.
Шадацэлэн ардэрэс ой-ей,
Вадацэлэн дардэрэс
Шадацэлэн ардэрэс ой-ей!

Вай дэлэ яман
Камин эгав
Вана тцовэн
Ай дэлэ яман
Карод мнаци
Ес им ярин
Яман

Ой-ей-ей-ей,
Поцэхэс мэнац,
Кахворн эгав кахэц у гэнац.
Яман, яман,
Поцэхэс мэнац,
Кахворн эгав тапэц у гэнац.
Шадацэлэн ардэрэс ой-ей,
Вадацэлэн дардэрэс
Шадацэлэн ардэрэс ой-ей!

Вай дэлэ яман